Menu strony

Na czym właściwie polega odlewnictwo?

Odlewnictwo jest techniką wytwarzania wyrobów metalowych (odlewów). Polega na nadaniu odlewom oczekiwanego kształtu, wymiaru i struktury. Odbywa się to poprzez doprowadzenie metalu do stanu ciekłego, a następnie wypełnieniu nim wcześniej przygotowanej, odpowiedniej formy odlewniczej. Polska branża odlewnicza nie jest zespolona, a zakłady odlewnicze są rozproszone. Dwa województwa, które dominują w branży odlewniczej to województwo śląskie i wielkopolskie. Pozostałe województwa mają tylko kilkuprocentowy wskaźnik wytwarzania wyrobów metalowych.
skrzynka z narzędziami
Obróbki materiałów metalowych Obróbka cieplna to wspólna nazwa obróbek materiałów metalowych. Polega na poddaniu materiału wymaganym zabiegom cieplnym, które mają wpłynąć na zmianę struktury stopu. Prowadzi to do nadania im odpowiednich cech mechanicznych, fizycznych oraz chemicznych. Na proces obróbki cieplnej składają się operacje i zabiegi. Operacja obróbki cieplnej to część procesu technologicznego przeprowadzana w sposób ciągły, zazwyczaj na jednym stanowisku roboczym. Zabieg obróbki cieplnej to część operacji (nagrzewania, wygrzewania, chłodzenia). Obróbkę cieplną stali można podzielić na: obróbkę cieplną zwykłą, obróbkę cieplno- chemiczną, obróbkę cieplno-mechaniczną, obróbkę cieplno –magnetyczną. Obróbka cieplna zwykła polega na zmianie własności metali i stopów pod wpływem temperatury oraz z uwzględnieniem czasu. Wyróżnia się następujące rodzaje obróbki cieplnej zwykłej: wyżarzanie, hartowanie, odpuszczanie, przesycanie i starzenie. Pozostałe obróbki uwzględniają dodatkowe czynniki chemiczne, mechaniczne oraz magnetyczne.

Wyżarzanie Wyżarzanie to zabieg obróbki cieplnej, który polega na nagrzaniu metalu do odpowiedniej temperatury, wygrzaniu w tej temperaturze oraz na ostudzeniu do temperatury otoczenia. Wyżarzanie używa się do zmiękczenia stali przed walcowaniem na zimno, usunięcia naprężeń materiałowych, modyfikacji struktury krystalicznej oraz zmiany właściwości fizycznych lub materiałowych. W zależności od oczekiwanego efektu wskazać można następujące rodzaje wyżarzania: wyżarzanie zupełne, normalizowanie, sferoidyzację, rekrystalizację, wyżarzanie odprężające, wyżarzanie ujednorodniające, grafityzację, stabilizowanie, odpuszczanie, wyżarzanie czyste, wyżarzanie do maksymalnej miękkości, wyżarzanie jasne, wyżarzanie kąpielowe i wyżarzanie płomieniem (>>link<<).

Hartowanie Kolejnym rodzajem obróbki cieplnej jest hartowanie, które polega na nagrzaniu surowca (metalu) oraz wygrzaniu go w temperaturze wyższej od temperatury przemiany, a następnie oziębieniu. Plusem hartowania jest wzmocnienie części, które są bardzo obciążone, dzięki czemu zyskują odporność na wysoką temperaturę i stają się bardziej wytrzymałe. Hartowane materiały stają się również lżejsze i mają wyższą odporność na zużycie.


Więcej tekstów

Techniki powielania części metalowych

odlewy
Technikę odlewania części z form tworzono już wiele lat wcześniej. Do dziś sposób pozostał taki sam, zmienił się jedynie sprzęt. Niegdyś w ten sposób tworzono proste elementy ze stopów metali, które topiły się jedynie w niskiej temperaturze. Zanim wymyślono piece hutnicze, obróbka cieplna elementów metalowych była niezwykle zawiła i wymagała dużego nakładu pracy. Następnie nauczono się wytwarzać piece które rozgrzewa się do wielkich temperatur, wykorzystując przy tym szeroko dostępne paliwo. Aktualnie produkuje się masowo precyzyjne elementy, a komputery kontrolują każdą niedoskonałość odlewu i eliminują wadliwe egzemplarze.
1 2